Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

3155 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

  • DateDonderdag 9 juli 2020

In Noord-Holland Noord zijn 3155 extra banen gerealiseerd (tot en met eind 2019) voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit ten opzichte van de nulmeting van eind 2012. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers over de banenafspraak en beschut werk die het UWV onlangs publiceerde. In het tweede half jaar van 2019 zagen we nog een toename met 419 banen in Noord-Holland Noord voor de doelgroep banenafspraak. De doelstelling van 3129 extra banen tot en met eind 2019 is hiermee overschreden (overigens betreft deze doelstelling 202% van de door de Werkkamer vastgestelde doelstelling). 

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet zichtbaar in deze cijfers. De eerste effecten zullen mogelijk blijken uit de cijfers over het eerste kwartaal van 2020 die eind juli worden gepubliceerd.  Hier vindt u een overzicht van de cijfers.

Banenafspraak; meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 extra banen bij in het bedrijfsleven. En 25.000 extra banen bij de overheid. Dit heet de banenafspraak. Het kabinet heeft deze afspraak gemaakt met organisaties voor werkgevers en werknemers (sociale partners). Werkgevers zorgen elk jaar voor een afgesproken aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Meer informatie over de Banenafspraak vindt u hier