Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Extra geld voor de begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk

  • DateDinsdag 2 juni 2020

De 35 arbeidsmarktregio’s krijgen extra geld om jongeren in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. 

Praktijkonderwijs (pro) is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en leren door vooral te doen in de praktijk. Op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zitten leerlingen met een leerprobleem als gevolg van fysieke of psychische beperkingen. Het gaat in totaal om zo’n 67.000 leerlingen voor wie geldt dat een succesvolle overgang van school naar werk erg belangrijk is voor een stabiele toekomst.

Arbeidsmarktregio’s krijgen de 8,5 miljoen euro aan eerder toegekende ‘impulsmiddelen’ vanaf eind mei 2020 in de vorm van een decentralisatie-uitkering. In de periode 1 juni- 31 juli 2020 kunnen de arbeidsmarktregio’s vervolgens een aanvraag indienen voor ESF-subsidie. Zij kunnen met ingang van het nieuwe schooljaar in september jongeren ondersteunen met deze gelden.

Bron: Rijksoverheid.nl