Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Werkenden besteden minder aandacht aan hun inzetbaarheid dan verwacht

  • DateDonderdag 28 mei 2020

Mensen doen meer aan hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, maar niet zoveel als waar de overheid naar streeft. Het beleid van de overheid is erop gericht dat werkenden meer aandacht besteden aan het bijhouden van hun kennis en vaardigheden, langer doorwerken, en in geval van werkloosheid actiever zoeken naar werk. Op deze terreinen zijn er tussen 2004 en 2018 ontwikkelingen in verschillende richtingen. Dat roept de vraag op hoe blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verder vorm kan krijgen.

Doorredenerend vanuit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, kunnen er door de coronacrisis een aantal aandachtspunten op dit vlak voor het beleid worden benoemd. Als de maatregelen om het virus in te dammen langere tijd nodig zijn, zijn mensen dan nodig in ander werk dan eerst, waarvoor ze misschien nog niet de juiste kennis en vaardigheden hebben? Dan is de uitdaging om ze in deze tijd te helpen aan om-, her-, en bijscholing. Scholing kost geld, en in een verslechterde economische situatie hebben werkzoekenden en potentiële werkgevers dat veel minder. Bovendien is er een praktisch probleem: hoe krijgt scholing vorm als mensen bij voorkeur thuis moeten werken en voldoende afstand tot elkaar moeten houden? Dat praktische probleem treedt ook op bij leren op de werkplek, dus van ervaren collega’s. Deze vorm van bijleren komt normaliter juist veel voor, zo blijkt uit dit onderzoek.

Bron: SCP.nl