Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Huidige crisis vraagt om creatief samenwerken op de arbeidsmarkt

  • DateVrijdag 27 maart 2020

De huidige crisis vraagt om creatief samenwerken op de arbeidsmarkt. De wereld is in de ban van COVID-19. Voorop staat dat de gezondheid van iedereen de grootste prioriteit heeft.

Inmiddels worden de effecten van het coronavirus op de arbeidsmarkt steeds meer zichtbaar. Na economisch sterke jaren met een krappe arbeidsmarkt, hebben de maatregelen om de verspreiding van corona te verminderen een grote impact. Horeca, toerisme en evenementenbranche worden hard geraakt. Vaste medewerkers zitten thuis, contracten met ZZP’ers en tijdelijke medewerkers worden beëindigd. Aan de andere kant leidt de huidige crisis tot extra vraag naar (tijdelijk) personeel in distributiecentra, supermarkten en in de logistiek. Ook in de zorg zijn veel extra mensen nodig.

Om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ondernemers en zzp’ers op te vangen heeft het kabinet inmiddels vergaande economische maatregelen genomen. Deze zijn erop gericht dat banen behouden blijven, personeel doorbetaald kan worden, zelfstandigen de crisis kunnen overbruggen en bedrijven kunnen overleven.

Het is op dit moment nog niet te voorspellen wanneer de crisis voorbij is en wat de uiteindelijke effecten zijn voor economie en arbeidsmarkt. Maar de coronacrisis vraagt om creativiteit op de arbeidsmarkt, ook voor de regio Noord-Holland Noord. Voor een werkende arbeidsmarkt is het op dit moment en na de crisis ontzettend belangrijk dat gemeenten, sw-bedrijven, UWV, onderwijs, marktpartijen, werknemers- en werkgeversorganisaties optimaal blijven samenwerken.

Het convenant ‘Voor een werkende arbeidsmarkt 2019 – 2025’ en de uitwerking van het convenant in een concrete uitvoeringsagenda vormen de basis voor deze brede coalitie. RPAnhn voert regie op de samenwerking en op acties die nodig zijn om onze gezamenlijke doelstellingen waar te maken. Op dit moment houden wij alle lopende acties en projecten tegen het licht en passen deze aan waar nodig. Sommige activiteiten zijn uitgesteld, zoals bijeenkomsten en evenementen. Projecten zoals Maatschappelijke Diensttijd zijn tijdelijk stilgelegd.

Toch biedt deze tijd ook kansen. Zo zien we bij ons en onze partners diverse initiatieven die inspelen op de actuele situatie. Bijvoorbeeld Huis van het Werk, dat juist nu een extra service kan bieden naar aangesloten bedrijven door een platform aan te bieden waar werkgevers onderling personeel kan uitwisselen. De 18 gemeenten zijn druk bezig met de afhandeling van de aanvragen van honderden ZZP’ers en het UWV met de uitvoering van de NOW regeling.

Persoonlijk maak ik mij wel zorgen over de toekomst. Ondanks alle steunmaatregelen verwacht ik een toename in het aantal faillissementen en WW-aanvragen. De kwetsbare doelgroep zal het een stuk moeilijker krijgen om aan de slag te komen of te blijven. Net nu onze regio zo succesvol was met de bananenafspraak en de uitvoering van de participatiewet.

Samen kunnen wij de verschuivende vraag naar en het aanbod van werkzoekenden in kaart brengen en daarop acteren. Samen zorgen wij ervoor dat de regionale arbeidsmarkt zo goed mogelijk is voorbereid om ook na de crisis zoveel mogelijk mensen aan het werk te hebben en houden.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u mij altijd mailen of bellen (bentap@rpa-nhn.nl, 0655270821).

Ben Tap
Directeur RPAnhn