Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Werkgevers Noord-Holland Noord ook in 2019 ruim boven doelstelling banenafspraak

  • DateDinsdag 4 februari 2020

Uit de meest recente trendrapportage van UWV over de voortgang van de banenafspraak (derde kwartaal 2019) blijkt dat werkgevers de doelstellingen uit de banenafspraak ruim halen. Werkgevers in Noord-Holland Noord komen ook deze periode weer flink boven de taakstelling uit: + 87%.

Tot en met september 2019 zijn er landelijk 58.544 extra banen gecreëerd. Dat is meer dan de doelstelling voor het gehele jaar 2019 (55.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting). Sinds de nulmeting op 31 december 2012 zijn er 47.904 extra banen bijgekomen via een regulier dienstverband (3.787 bij de overheid en 44.117 in de markt) en 10.640 extra banen via een uitzendcontract of detachering (waarvan UWV op dit moment nog geen verdeling tussen overheid en markt maakt).

Hoe presteert Noord-Holland Noord?
Arbeidsmarktregio Noord Holland Noord boekt al jaren prima resultaten en ook in het derde kwartaal van 2019 is dat het geval. De taakstelling 2019 voor de marktsector is 1.266 extra banen en de teller is uitgekomen op 2.375. De sector overheid heeft 158 extra banen gerealiseerd van de 297 en het aantal banen via een uitzendcontract of detachering bedraagt 391. In totaal komt de regio tot 2.924 extra banen. Dat ligt beduidend boven de taakstelling van 1.563 (+87%).

Goed voorbeeld doet goed volgen
Ondernemers die zich nog niet bezighouden met de banenafspraak voelen wellicht koudwatervrees, zeker als ze zich een weg door de regels en plichten moeten banen. Maar eenmaal aan de slag werpt inclusief ondernemen zijn vruchten af en blijkt het niet zo ingewikkeld als misschien gedacht. Interesse in hoe uw organisatie ook inclusief kan ondernemen? Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord, telefoon 072-700 33 36.