Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

MKB ondernemer en interesse in aanvragen subsidie leren en ontwikkelen?

 • DateWoensdag 22 januari 2020

In het mkb (organisaties tot 250 medewerkers) ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers, omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De nieuwe SLIM-regeling moet hier verandering in brengen. Mkb-ondernemers kunnen binnenkort gebruikmaken van de stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in MKB ondernemingen. Met deze regeling kunnen ondernemers de vaardigheden van hun medewerkers up to date houden, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool oprichten.

Wie kunnen aanvragen?
Ondernemers binnen elke sector kunnen een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector kunnen ook grotere bedrijven subsidie aanvragen. Het maximale subsidiebedrag is € 24.999. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties een aanvraag indienen. De maximale subsidie per samenwerking is € 500.000.

Welke projecten komen in aanmerking?
SLIM subsidie kan worden ingezet voor verschillende activiteiten:

 1. Opleidings- of ontwikkelingsplan
  Waarin de onderneming wordt doorgelicht en de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt gemaakt.
 2. Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen
  Deze dienen ten behoeve van werkenden in de onderneming te zijn.
 3. Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode
  Waarbij werkenden in de onderneming worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
 4. Bieden van praktijkleerplaatsen
  Die ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf worden aangeboden. Of als tegemoetkoming voor begeleiding op de werkvloer van deelnemers aan de Pilot Praktijkleren met Verklaringen.

SLIM subsidie
Het maximale bedrag aan subsidie voor mkb-bedrijven is onder de € 25.000. Voor samenwerkingen is het maximale subsidiebedrag € 500.000 (waarbij geen van de partijen aanspraak kan maken op € 200.000 of meer). Grootzakelijke bedrijven kunnen maximaal € 200.000 aan SLIM subsidie ontvangen. Een uitzondering is subsidie voor landbouwbedrijven, welke maximaal € 20.000 is.

Hoeveel SLIM subsidie?
Voor de activiteiten 1, 2 en 3 hangt het subsidiebedrag af van het type project en de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen kunnen namelijk maximaal 80% van de subsidiabele kosten aanvragen, terwijl mkb’ers, samenwerkingsverbanden of grootzakelijke bedrijven 60% van de subsidiabele kosten kunnen ontvangen. Voor de aanvraag vanuit samenwerkingsverband is vooraf een samenwerking overeenkomst nodig met een machtiging voor de penvoerder namens het samenwerkingsverband.

Subsidie voor praktijkleerplaatsen
De subsidie voor activiteit 4 hangt af van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest. Daarnaast is er een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar.

MKB ondernemer en interesse in aanvragen subsidie leren en ontwikkelen?
Ben je overtuigd van SLIM regeling? Met de nieuwe SLIM-regeling kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen van werknemers te maken hebben. Van 1 t/m 30 september kunnen individuele aanvragen worden ingediend.

Voor meer informatie over aanvraagmogelijkheden: Anita Metzelaar en Ronald van Ammers.

Een compleet overzicht van de aanvraagcriteria vindt u hier.