Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Wederom sterke daling WW-uitkeringen in 2019

  • DateDonderdag 16 januari 2020

Het aantal verstrekte WW-uitkeringen daalde in de Noord-Hollandse regio’s in 2019 weer sterk. Voor de drie regio’s tezamen zakte het aantal uitkeringen gedurende het jaar met 3.100 WW-uitkeringen tot 15.969. Deze daling is met 16,4% minder sterk dan de daling van 17,9% in 2018. UWV verwacht op basis van economische voorspellingen eerder een stabilisatie dan een verdere daling in 2020.

Zaanstreek/Waterland liet in 2019 met ruim 20% (-997uitkeringen) verreweg de sterkste daling zien. Zuid-Kennemerland en IJmond bleef met 12,6 % (-666) achter bij de landelijke trend van 15%. Het aantal uitkeringen in Noord-Holland Noord daalde met 16,6% (-1.476 uitkeringen).

Grote verschillen per gemeente
Hoewel in elke gemeente van de drie regio’s het aantal WW-uitkeringen in 2019 daalde, zijn er verschillen per gemeente. Zeker in kleinere gemeenten waren de verschillen groot. Zo nam in Uitgeest het aantal WW-uitkeringen met 2,6 % af (-132 uitkeringen) terwijl de daling in Wormerland tot 37,4% (-144 WW-uitkeringen) opliep. Omdat veel mensen niet in de eigen gemeente werkzaam zijn is het lastig hiervoor een oorzaak aan te wijzen. Bij gemeenten waar meer dan 500 WW-uitkeringen worden verstrekt liep de daling minder uiteen. In Den Helder was de daling met 24,7% (-566 uitkeringen) het grootst. De afname in Hoorn bleef op 10,3% steken. In die gemeente worden nu 964 WW-uitkeringen verstrekt.

Daling is sectorbreed
De krapte op de arbeidsmarkt zorgde bij de horeca, handel, industrie en uitzendbedrijven voor de grootste daling in WW-uitkeringen in de afgelopen jaren. Het totale aantal WW-uitkeringen daalde in elke sector, ook in sectoren waar de werkgelegenheid niet, of beperkt, toenam zoals het bank- en verzekeringswezen, overheid en landbouw en groenvoorziening.

Overgrote meerderheid stroomt uit naar werk
Uit eerder onderzoek blijkt dat bijna 70% van de mensen waarvan de WW eindigt, tijdens of binnen een maand na afloop van de WW-periode, werk vindt. Voor de overige 30% geldt dat zij bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, tijdens de WW ziek worden of dat het WW-recht afloopt zonder dat zij werk vonden.

Nieuwsflits arbeidsmarkt december 2019