Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Afscheidsinterview met Sharon Smit

  • DateVrijdag 13 december 2019

Sharon, 16 jaar geleden ben je begonnen bij RPAnhn. Waar ben je nu het meest trots op?
Er is ontzettend veel bereikt. RPAnhn is als aanjager betrokken geweest bij vele initiatieven die bijdragen aan een werkende arbeidsmarkt, waaronder het WerkgeversServicepunt, Huis van het Werk, Leerwerkloket, Taalakkoord, Jeugd Werkt, Kracht on Tour, etcetera. Daardoor is de dienstverlening aan werkgevers om mensen aan werk te helpen en te houden zichtbaar verbeterd en zijn de kansen op werk voor kwetsbare groepen vergroot. Dat blijkt ook uit de resultaten. Onze regio heeft een lage werkloosheid en staat al heel lang in de top 3 als het gaat om de Banenafspraak.

Ook ben ik trots op de wijze waarop wij eventpartners aan ons hebben weten te binden en daardoor een aantal fantastische events hebben kunnen neerzetten. Als netwerkorganisatie is het belangrijk om de ontmoeting te organiseren. Elkaar leren kennen is de basis voor samenwerking. Het gaat dan niet alleen om het netwerken maar er is altijd een inhoudelijk programma. Ons laatste event, Het Grootste Werkfestival, stond bijvoorbeeld in het teken van innovatie op de arbeidsmarkt.

Maar het meest trots ben ik op het feit dat we met elkaar zo’n mooi platform tot stand hebben gebracht waar andere regio’s met gepaste jaloezie naar kijken. We zijn echt de motor als het gaat om arbeidsmarktprojecten. Dat is mede te danken aan de betrokkenheid en samenwerkingsbereidheid van de organisaties in de regio. Want betrokkenheid op alle niveaus is essentieel voor het succes van regionale samenwerking. Je kunt mooie bestuurlijke afspraken maken maar als die vervolgens niet tot uitvoering komen komt er van de afspraken weinig terecht.

Ja, vorig jaar hebben we zo’n mooi bestuurlijk convenant gesloten met 34 partners om in de periode 2019-2025 met elkaar te werken aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt. Hebben deze afspraken al tot resultaten geleid?
Zeker. De adviseurs van RPAnhn hebben daar zojuist in de Algemene Vergadering een presentatie over gegeven. Door het sterke netwerk konden we bijvoorbeeld tijdig de aanvraag voor het landelijke project Perspectief op Werk indienen. Dat houdt in dat we als een van de eerste regio’s konden starten met extra activiteiten om de vraag van werkgevers en het aanbod van werkzoekenden beter te matchen. En dat is fijn want de huidige economie biedt nu nog voldoende kansen. Daarnaast kan ik vermelden dat een groot aantal projecten van de 2-jarige uitvoeringsagenda gestart zijn.

Kun je een paar highlights noemen?
Er is een dashboard arbeidsmarkt ontwikkeld waarop de actuele situatie van de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord zichtbaar is. Een kwartiermaker gaat per 1 januari aan de slag om een data-gestuurde arbeidsmarktaanpak te ontwikkelen.

  • Het project Maatschappelijke Diensttijd is gestart voor jongeren die willen ontdekken waar hun talenten liggen. De eerste kandidaten daarvoor staan klaar. 
  • Een innovatieteam is aan de slag met een systeem waarbij de match tussen vraag en aanbod op skills/competenties tot stand komt.
  • Een trainee start binnenkort met een pilot ‘open hiring’.
  • Huis van het werk is gestart met een werkfit programma om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

En er is nog veel meer. Al deze resultaten zijn zichtbaar op de website van RPAnhn.

Dat zijn mooie resultaten. Wat zijn de uitdagingen voor de komende periode?
Ik zie dat er veel kansen liggen in een sterkere verbinding tussen het economisch en sociaal domein. Dat betekent een verdere versteviging van de betrokkenheid van werkgevers bij het aanpakken van arbeidsmarktvraagstukken. Zij zijn het tenslotte die zorgen voor de werkgelegenheid. Maar ook het vormgeven van opleidingsarrangementen op het niveau van de arbeidsmarktregio biedt kansen voor werkgevers, werkzoekenden en het onderwijs. Als je met elkaar investeert in de beroepsbevolking, krijgen meer mensen de kans om zich een leven lang te ontwikkelen en dat komt ten goede aan de regionale economie.

Dat is een mooie opdracht voor jouw opvolger. En wat wordt jouw volgende uitdaging? 
We zijn hier niet voor niets op een locatie dat staat voor ondernemerschap en talentontwikkeling. Deze staat symbool voor mijn volgende stap. Ik ga mijn ondernemerschapstalent in te zetten en duurzame samenwerkingen tussen organisaties te realiseren. Met mijn expertise ga ik organisaties helpen succesvolle samenwerkingen op te zetten.

Hoe ben je er toe gekomen om deze nieuwe uitdaging aan te gaan?
Samenwerking is the key geweest van het succes van RPAnhn. Maar in meerdere aspecten van mijn leven komt dat terug. Ik word blij als mensen en organisaties met elkaar meer bereiken dan dat zij alleen kunnen. Ik heb me echt met ontzettend veel plezier ingezet voor het verstevigen van de samenwerking tussen alle betrokkenen. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb gehad om mijn talenten te ontplooien.

Ik neem dan ook afscheid met gemengde gevoelens. Maar ik weet dat ik de mensen in mijn netwerk allemaal vast ergens weer zal zien. Ik wil hen ongelooflijk bedanken voor de afgelopen jaren. Ik heb mooie dingen kunnen realiseren en bijzondere ontmoetingen gehad. Ik heb veel kunnen leren en mezelf kunnen ontwikkelen. Daarmee sluit ik een waardevolle periode af en ga ik me storten in een nieuw avontuur.