Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Daling WW-uitkeringen stagneert, kansen in klantcontactberoepen

  • DateVrijdag 22 november 2019

De daling in het aantal WW-uitkeringen lijkt zo langzamerhand tot een einde te komen. De regio’s Noord-Holland Noord en Zuid-Kennemerland en IJmond zagen in oktober een toename van het aantal WW-uitkeringen. In de regio Zaanstreek/Waterland nam de WW nog licht af.

In Noord-Holland Noord werden in oktober 150 meer WW-uitkeringen verstrekt dan een maand eerder (+2,0%). In Zuid-Kennemerland en IJmond waren dat 132 nieuwe uitkeringen (+2,4%). Zaanstreek/Waterland zag een afname van 32 uitkeringen (-0,7%). Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk (+0,1%).

Seizoensgevoelige sectoren
De seizoensgevoelige sectoren horeca en agrarische sector lieten in de regio’s een stijging zien ten opzichte van september. Dit is een jaarlijks terugkerend beeld, omdat veel tijdelijke contracten in deze sectoren aan het einde van het seizoen eindigen. In de horeca groeide het aantal uitkeringen het hardst met 110 (16%). Het aantal WW-uitkeringen in de vervoer en logistiek en bij uitzendbedrijven steeg eveneens meer dan gemiddeld.

Kansen in klantcontact
Een sector waar het aantal WW-uitkeringen in de drie regio’s het afgelopen jaar daalde is de klantcontactberoepen. Met ongeveer 270 WW-uitkeringen minder was er een afname van ruim 10%. Deze daling is gelijk met de landelijke ontwikkeling voor het klantcontact. De werkgelegenheid in de sector groeit door een toename van online aankopen en online diensten, een trend die naar verwachting ook het komende jaar doorzet.

Andere eisen klantcontactmedewerkers
De stijging van werkgelegenheid in de sector klantcontacten komt door een sterk groeiende vraag naar inbound klantcontactmedewerkers (meer informatief van karakter). Onder meer de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het Bel-me-niet Register is debet aan een lichte afname in de vraag naar outbound klantcontactmedewerkers (meer commercieel van karakter). De verschuiving naar meer inbound-werk stelt wel andere eisen aan werknemers. De commerciële kant wordt wat minder belangrijk, daarentegen ligt er meer nadruk op een sociale- en dienstverlenende instelling.

Voor meer informatie over klantcontactberoepen zie de UWV-publicatie ‘Factsheet Klantcontactberoepen’ via werk.nl

Meer informatie: Nieuwsfliets Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord oktober 2019