Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede kwartaal 2019

  • DateMaandag 18 november 2019

Uit de Regionale trendrapportage banenafspraak voor het tweede kwartaal 2019 van UWV blijkt dat er eind juni 2019 224.770 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 22.969 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. De afname wordt voornamelijk verklaard door de herbeoordeling Wajong: UWV heeft in de periode 2015-2017 bij alle mensen in de oude Wajong en Wajong 2010 gekeken of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, is de registratie in het doelgroepregister beëindigd. Dit proces van herbeoordeling is inmiddels afgerond. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2018 is er een toename van 15.982 personen. Er is een toename van 3.768 personen ten opzichte van het eerste kwartaal 2019. Deze reguliere aanwas komt voornamelijk voort via uitgevoerde loonwaardemetingen (Praktijkroute) en beoordelingen arbeidsvermogen (indicatie banenafspraak/VSO/Pro). De uitstroom ten opzichte van het eerste kwartaal 2019 bedraagt 913 personen. Dit is terug te vinden in de Factsheets van het tweede kwartaal 2019.

Bekijk de Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede kwartaal 2019