Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Van Ark past hiervoor de Wet banenafspraak aan. Van Ark: “Binnenkort doet het er niet meer toe bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Dát iemand aan de slag gaat telt.” Met deze aanpassingen wil zij het doel van deze wet realiseren, namelijk: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Van Ark stuurt het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer.

Voor de zomer heeft Staatssecretaris Van Ark twee kamerbrieven verzonden over de banenafspraak en quotumwetgeving. In de Kamerbrief Resultaten banenafspraak 2018 staat dat de doelstelling van 43.500 banen met 51.956 is behaald in 2018. De marktsector heeft de doelstellingen ruimschoots gehaald, de overheidssector niet. Voor 2019 is de doelstelling 55.000 banen.