Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

WW verder gedaald, aantal banen neemt toe

  • DateMaandag 21 oktober 2019

Na een lichte stijging in augustus, daalde het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio’s in september. In Noord-Holland Noord was de daling van het aantal uitkeringen het grootst (-2,1%). Zuid-Kennemerland en IJmond hield met een daling van 1,4% gelijke tred met de landelijke ontwikkeling. In Zaanstreek-Waterland was de daling met -0,9% iets minder sterk.

In augustus steeg het aantal WW-uitkeringen met name door aflopende tijdelijke contracten in het onderwijs. In september werd de dalende WW-trend hervat. De verdere afname van het aantal uitkeringen is een indicatie dat de vraag naar personeel blijft stijgen. De recent gepubliceerde UWV-rapportage ‘Duiding arbeidsmarktontwikkelingen’ bevestigt dat beeld en laat zien dat voor elk van de Noord-Hollandse regio’s het aantal banen ook het volgende jaar zal toenemen. De banengroei zal in Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland iets sterker zijn dan in Zuid-Kennemerland en IJmond.

Voor meer klik hier