Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Aandeel inclusieve werkgevers stijgt niet

  • DateDonderdag 10 oktober 2019

Deze week publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de publicatie ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 2’. Daaruit blijkt dat werkgevers zich vaak wel verantwoordelijk voelen voor een inclusief personeelsbeleid, maar hieraan in de praktijk slechts beperkt invulling geven.

Ondanks de economische groei en de krappere arbeidsmarkt is het aandeel werkgevers dat werkplekken creëert voor mensen met een arbeidsbeperking de laatste jaren niet gestegen. Ook is het aandeel werkgevers dat een (tamelijk) hoge prioriteit geeft aan het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking sinds 2015 ongewijzigd (14%). 

De helft van de werkgevers is niet (voldoende) bekend met regelingen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, zoals de no- riskregeling, loonkostensubsidie en detachering.

Kortom, er ligt de komende jaren een forse uitdaging om meer werkgevers over de streep te trekken om mede vorm te geven aan een inclusieve arbeidsmarkt. Het bekender maken van subsidieregelingen en ondersteuningsmogelijkheden bij meer werkgevers is daarbij van belang.

Meer over deze publicatie