Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Inclusieve arbeidsmarkt geen hoge prioriteit voor werkgevers, ondanks economische groei

  • DateWoensdag 9 oktober 2019

Inclusieve arbeidsmarkt geen hoge prioriteit voor werkgevers, ondanks economische groei

Verschenen: 'Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 2'.
De inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid zijn de centrale thema’s in deze publicatie.

Enkele uitkomsten zijn:

- Veel werkgevers vinden een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid hun verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen.

- Naast aantrekken personeel, is het beheersen van de werkdruk het meest genoemde knelpunt in personeelsbeleid voor werkgevers.

- Steeds meer werkgevers (81%) vindt het hun verantwoordelijkheid om de combinatie arbeid en privé te faciliteren, maar thuiswerken of deeltijdwerk is niet altijd mogelijk.

- Twee derde van de werkgevers voelt zich (enigszins) verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. 11% is het van plan.

- Het aandeel organisaties met werknemers die een cursus of opleiding volgen, blijft constant. Werkgevers willen meer overheidsinvesteringen in scholing/training.

- In beleid gericht op oudere werknemers nemen ontziemaatregelen, zoals het verlichten van taken of aanpassen van de werkuren, af.

 

Link naar publicatie