Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Lichte stijging WW uitkeringen, krapte arbeidsmarkt blijft groot

  • DateDonderdag 19 september 2019

In augustus steeg het aantal WW uitkeringen. In Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond werden 16.934 uitkeringen verstrekt. Dat was 1,3% meer dan een maand eerder. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen met 15,5% gedaald.

De WW stijging gold met name voor Noord-Holland Noord en Zuid-Kennemerland en IJmond. In Noord-Holland Noord bedroeg de toename 124 uitkeringen (+1,6%) en in Zuid-Kennemerland en IJmond 79 (+1,7%). De stijging in Zaanstreek-Waterland was met een stijging van 7 uitkeringen (0,2%) minimaal.

Krappe arbeidsmarkt
De (lichte) toename van het aantal WW uitkeringen heeft nog geen invloed op de spanning op de arbeidsmarkt. Elk kwartaal berekent UWV de spanning op de arbeidsmarkt. Aan het eind van het tweede kwartaal 2019 was voor de drie regio’s de arbeidsmarkt krap, waarbij opvalt dat de krapte in Zaanstreek-Waterland in het eerste kwartaal door UWV nog als ‘gemiddeld’ werd getypeerd. Een krappe arbeidsmarkt betekent dat er in verhouding tot het aantal vacatures weinig kandidaten zijn.

Verschillen
Per sector zijn er wel aanzienlijke verschillen in krapte. De arbeidsmarkt voor ICT en voor technische beroepen is in de drie regio’s (zeer) krap, terwijl voor de creatieve en taalkundige beroepen de markt juist (zeer) ruim is. Ook zijn er regionale verschillen. Voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen is in Zaanstreek-Waterland de spanning gemiddeld, terwijl deze in de andere regio’s en ook in de aangrenzende regio Groot Amsterdam als krap wordt bestempeld. Bedrijfseconomen en administratieve krachten maken in deze regio’s wellicht meer kans op het vinden van een passende baan.

Voor alle cijfers klik hier 

Bron: UWV