Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Daling werkgelegenheid in agrarische en groene sector in Noord-Holland Noord

  • DateMaandag 22 juli 2019

Het aantal WW- uitkeringen nam in juni verder af. In de Noord-Holland Noordse regio’s was de daling in Noord-Holland Noord met 4,8% en in Zaanstreek/Waterland met 3,4% aanzienlijk sterker dan landelijk (-2,1%). In Zuid-Kennemerland en IJmond was de daling met -1,1% minder sterk dan in Nederland.

Veel agrarisch werk in Noord-Holland Noord

Het aandeel banen kan in de verschillende regio’s per sector sterk verschillen. Een sector waarvoor dat geldt is landbouw, groenvoorziening en visserij. Landelijk is dit, met ongeveer 1,3% van alle werkgelegenheid, een zeer kleine sector. In Noord-Holland Noord is dit aandeel met 4,4% echter aanzienlijk groter; ongeveer 11.500 mensen zijn werkzaam in deze sector. Voor Zaanstreek Waterland (0,8%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (0,6%) geldt dat het aandeel kleiner is dan landelijk.

Verschillende soorten contracten
Uit de onlangs gepubliceerde Factsheet Agrarische en groene sector blijkt dat deze sector één van de weinigen is met meer zelfstandigen dan werknemers. Naast het aantal zelfstandigen, komt het in deze sector ook regelmatig voor dat gezinskrachten meewerken. Hoewel er sprake is van een seizoenseffect in de werkgelegenheid, vallen de piekperioden niet voor elke deelsector op hetzelfde moment. Daarnaast worden veel mensen juist in deze piekperiodes ingehuurd via uitzendbureaus en niet direct door de werkgever zelf. Vooral in de open landbouw en in de bollenteelt wordt veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten uit Midden- en Oost-Europa. In juni werden er ruim 300 WW-uitkeringen verstrekt in de agrarische sector, een afname van ruim 17% ten opzichte van januari. In Noord-Holland Noord zijn een aantal grote en internationaal opererende zaadveredelingsbedrijven gevestigd. Deze bedrijven hebben veel minder te maken met seizoensinvloeden. Ook is de vraag in deze sector veel meer gericht op gespecialiseerd hoog opgeleid personeel. Dit is anders dan gemiddeld in de sector waar de nadruk vooral ligt op laag- en middelbaar opgeleid personeel.

Werkgelegenheid verandert
De werkgelegenheid in de agrarische en groene sector is wel aan verandering onderhevig. Mede onder invloed van schaalvergroting neemt de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord tot in 2020 met ongeveer 1% af. Ook veranderingen in consumentengedrag beïnvloeden de sector. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor duurzaamheid en zorgen agrarische bedrijven steeds vaker voor aanvullende inkomsten. Kamperen bij de boer of eigen boeren winkels zijn daarvan een voorbeeld. Naast deze ontwikkelingen heeft de sector ook te maken met een verdergaande mechanisatie. Om die redenen neemt de vraag naar technisch geschoold personeel steeds verder toe. Een ontwikkeling die de komende jaren nog verder zal voortzetten.

Zie voor het overzicht van alle cijfers de Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Holland Noord juni 2019