Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Van Ambitie naar Actie!

  • DateDinsdag 25 juni 2019


Er zijn de afgelopen tijd veel stappen gezet om te komen van ambitie naar actie. Deze stappen geven wij onderstaand graag weer.

Convenant voor een werkende Arbeidsmarkt 2019-2025

Samenwerkingsovereenkomst tussen 34 partijen om te komen tot een werkende arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord.
Afgesloten op 29 oktober 2018

 

Regionale arbeidsmarktagenda 2019-2025

Visiedocument gericht op de te behalen doelen en ambities voor de komende zeven jaar in Noord-Holland Noord.
Vastgesteld op 14 juni 2019

 

Uitvoeringsagenda 2019-2020

Concrete doe-agenda waarin acties zijn opgenomen om de doelen en ambities uit de arbeidsmarktagenda te realiseren.
Vastgesteld op 17 mei 2019