Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Doe mee aan de arbeidsmarktenquête!

  • DateWoensdag 19 juni 2019

De samenwerkende partijen in de regio Noord-Holland Noord willen meer zicht krijgen op de (toekomstige) arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf NHN voert het bureau Birch daarom een onderzoek uit om alle activiteiten nog beter af te kunnen stemmen op de behoeften van ondernemers in onze regio. Een sterk voorbeeld van de verbinding van de aanbodzijde van de arbeidsmarkt met de vraagzijde van de arbeidsmarkt.

Helpt u mee om een helder beeld te krijgen van de behoeften van ondernemers op het gebied van personeel? De enquête is volledig geanonimiseerd en het beantwoorden van de vragen kost slechts 10 minuten van uw tijd. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Naar de enquête