Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Samen met jongeren terugkijken op de JongerenTop NHN 2018

  • DateWoensdag 12 juni 2019

Hoe kunnen we samen betere kansen creëren voor jongeren op weg naar hun zelfstandigheid? Tijdens de JongerenTop NHN zijn oplossingen bedacht en adviezen uitgewerkt om meer kansen te creëren op het gebied van school en werk voor jongeren in Noord-Holland Noord. Ook de jongeren zelf waren betrokken bij dit proces. Deze eerste JongerenTop NHN toonde dat mét jongeren praten, in plaats van óver hen, tot mooie gesprekken en resultaten leidt.

Op 23 mei jl. vond de ontmoeting met de jongeren en de projectgroep ‘JongerenTop’ plaats. We hebben gezamenlijk teruggekeken naar de JongerenTop die plaatsvond op 30 november 2018. De jongeren waren tevreden over hun bijdrage en de uitkomsten, met name op het thema huisvesting. Ook gaven zij aan dat er tijdens de gesprekken aan de verschillende tafels weinig ruimte was voor een echt gesprek. De wisselingen tussen de verschillende gesprekstafels kwamen te snel. Daardoor ontstond af en toe het gevoel dat het verhaal van de jongere de aanleiding voor het gesprek was en dat er niet met hen gesproken werd. De jongeren werden naar hun idee teveel ingezet als middel en niet als gesprekspartner. Ook waren de jongeren graag betrokken geweest bij de gehele organisatie. Zo ook bij het samenbrengen van de conclusies op de dag zelf. Besloten is dat we in het vervolg een aantal van de jongeren intensief betrekken bij de organisatie van vervolgbijeenkomsten.

Lees het volledige verslag