Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

  • DateMaandag 27 mei 2019

Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak 'Het Breed Offensief' van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). In de voortgangsbrief die ze vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd staat hoe nog meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen komen en aan het werk kunnen blijven.

Voorstellen

Samen met expertgroepen, praktijktafels met gemeenten en werkgevers, ervaringsdeskundigen, cliëntenvertegenwoordigers, vakbonden en het Centraal Plan Bureau is in de afgelopen maanden gewerkt aan:

  • voorstellen voor verbetering en vereenvoudiging van de loonkostensubsidie;
  • meer waarborgen voor ondersteuning op maat om aan het werk te komen en te blijven;
  • het wegnemen van knelpunten bij de no-riskpolis bij loonkostensubsidie;
  • een analyse van de arbeidsmarkt- en financiële effecten van financiering van de loonkostensubsidie;
  • een voorstel voor vrijlating van arbeidsinkomen in de participatiewet voor mensen die met loonkostensubsidie werken;
  • verbetering van de werkgeversdienstverlening;
  • actieplannen in 35 arbeidsmarktregio’s voor extra arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden.

Voor een aantal van deze voorstellen is wetswijziging nodig. Inmiddels staat een wijziging van de Participatiewet open voor internetconsultatie. Het streven is om het wetsvoorstel na de zomer van 2019 aan de Tweede Kamer aan te bieden, zodat het mogelijk per juli 2020 in werking kan treden.

Lees verder

Bron: rijksoverheid