Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Forse WW-daling op jaarbasis

  • DateDonderdag 16 mei 2019

In de arbeidsmarktregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond was de WW-daling op jaarbasis rond de 18%. De regio’s verschillen weliswaar van elkaar voor wat betreft de aard van de werkgelegenheid en de omvang van de forensenstroom naar Amsterdam. Toch was de WW-daling in de regio’s ten opzichte van april 2018 vergelijkbaar en schommelde rondom het landelijk gemiddelde (-18,1%).

In april is het aantal WW-uitkeringen verder gedaald. Zowel in Noord-Holland Noord (-4,7%) als in Zuid-Kennemerland en IJmond (-4,9%) daalde het aantal WW-uitkeringen sterker dan landelijk (-3,8%). In Zaanstreek-Waterland was de daling beperkter (-3,0%). Hier is de invloed van seizoensarbeid minder sterk aanwezig. Daarnaast speelde de sluiting van de twee distributiecentra van Intertoys een rol.

WW-percentage
De sluiting was vooral merkbaar in Volendam, waar de distributiecentra gevestigd waren. Edam–Volendam was de enige gemeente met een forse stijging van het aantal WW-uitkeringen (+14,8%). Logischerwijs nam vooral in de detailhandel het aantal WW-uitkeringen toe. Hier staat tegenover dat het WW-percentage in Edam-Volendam, samen met Uitgeest, het laagste is van alle gemeenten in de drie regio’s. Dit is een positieve indicatie voor de werkgelegenheidssituatie van de inwoners van die gemeenten. Dat wil overigens niet zeggen dat de werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen per se beter is dan die van andere gemeenten. Een groot deel van de bewoners werkt immers buiten de eigen gemeente.

Texel
Texel was de gemeente met de grootste WW-daling in april (-9,1%). Gedurende het jaar fluctueert de werkgelegenheid op Texel behoorlijk door toedoen van seizoenswerkgelegenheid. In vergelijking met april 2018 was de WW-daling (-12,9%) echter relatief beperkt (en één van de laagste van alle gemeenten). Dit is een teken van de stabiele werkgelegenheid op langere termijn op Texel, waar groei en krimp worden gedempt door het relatief geïsoleerde karakter van het eiland.

Zie voor alle cijfers de regionale nieuwsflits Noord-Holland Noord

Bron: UWV