Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Pilot Maatschappelijke Diensttijd Noord-Holland Noord van start

  • DateMaandag 6 mei 2019

Woensdag 24 april vond op initiatief van RPAnhn de inspiratiebijeenkomst voor de pilot Maatschappelijke Diensttijd Noord-Holland Noord (MDT Nhn) plaats. Bij de Maatschappelijke Diensttijd zetten jongeren zich vrijwillig in voor een ander of voor de samenleving om zo de mogelijkheid te krijgen hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In het stadhuis van Alkmaar stonden betrokkenen van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC), Jeugdhulp, WMO, maar ook onderwijs, jongerenwerk en maatschappelijke organisaties stil bij de vraag wat nodig is om MDT in onze regio succesvol in te voeren.

Een sterke samenleving biedt ruimte voor ontplooiing. En in een sterke samenleving zien mensen naar elkaar om en houden zij rekening met elkaar. Vanuit die gedachte ontwikkelde het kabinet de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Om hen optimaal de kans te bieden betrokken te zijn bij de samenleving. De maatschappelijke diensttijd biedt tijd en ruimte waarin jongeren zich inzetten voor een ander en zo hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Het is bovendien een kans voor jongeren om ervaring op te doen en misschien wel een duidelijker beeld te krijgen voor een toekomstperspectief. De maatschappelijke diensttijd biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen.

Wow-factor

‘Een mooi initiatief dat we ook graag voor de jongeren in onze regio willen invoeren’, aldus Elly Konijn-Vermaas, voorzitter RPAnhn en wethouder gemeente Alkmaar. ‘We streven er naar om de komende twee jaar acht groepen van 15 tot 20 jongeren tussen de 16 en 27 jaar een zesmaandelijks programma te laten volgen, gericht op ontwikkelen van sociale vaardigheden en leven in de huidige samenleving. De bedoeling is om dit najaar van start te gaan met de eerste groep jongeren. Het succes van de maatschappelijke diensttijd staat of valt met de betrokkenheid van in de eerste plaats de jongeren. We zoeken dan ook een project dat een WOW- factor heeft om hiermee zoveel mogelijk jongeren tussen de 16 en 27 van de regio aan te spreken.’

Betrokken organisaties

RPAnhn coördineert de Maatschappelijke Diensttijd voor de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Het brede samenwerkingsverband werd goed zichtbaar in de diversiteit van de organisaties die aanwezig waren om mee te denken over de invulling van de pilot: vertegenwoordigers van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC), Jeugdhulp, WMO, maar ook onderwijs, jongerenwerk en maatschappelijke organisaties waren aanwezig en hebben aangegeven verder mee te willen denken. Een mooi resultaat.

Informatie

Meer informatie? Of wil je als organisatie meedoen in het vormgeven van de MDT? Laat het ons weten per mail aan : femkeblokker@rpa-nhn.nl.

RPAnhn werkt met gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers en werknemers samen aan een werkende arbeidsmarkt voor het creëren van kansen zodat iedereen die kan werken, werkt.