Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Startbijeenkomst pilot Praktijkleren met de praktijkverklaring in het MBO

  • DateDinsdag 23 april 2019

Woensdag 17 april vond op initiatief van het RPAnhn de startbijeenkomst Pilot praktijkleren met de praktijkverklaring in het MBO plaats. De pilot richt zich op werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.

Het doel van de pilot is te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk te vergroten. De invulling van trajecten voor de deelnemers in deze pilot is maatwerk. De praktijkleerroute kan een belangrijke opstap zijn naar werk en eventueel een basis vormen voor verder doorleren in het MBO. Voor werkgevers is het een mooi instrument om (potentiële) werknemers die (nog) geen bbl-diploma of mbo-certificaat kunnen behalen breder inzetbaar te maken binnen het bedrijf. 'Gezien het doel van de praktijkverklaring; op een laagdrempelige manier de overgang naar werk versoepelen en de kans op blijvend werk vergroten; vinden we het belangrijk dat ook onze arbeidsmartkregio hier aan meedoet', aldus: Gerard Oud, stuurgroeplid RPAnhn namens het beroepsonderwijs.

Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst werd samen met vertegenwoordigers van onder andere het (MBO)onderwijs, gemeenten, UWV en WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord gekeken wat nodig is om deze pilot in onze arbeidsmarktregio te starten. Samen met het SBB , die de pilots praktijkleren initieert en ondersteunt, werden de inhoud, mogelijkheden en de rollen van de verschillende partijen verkend. Afgesproken is een projectteam te vormen met betrokken partijen, die in mei samenkomen om de pilot verder te ontwikkelen en zo snel mogelijk met het traject te starten.

Regionale pilots

Inmiddels zijn twaalf regionale pilots gestart met ondersteuning van het SBB om het perspectief op duurzaam werk en plaatsing op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze praktijkleerroute is een vervolg op de Boris-aanpak. Gezien de positieve ervaring met dit traject is besloten de aanpak te verbreden naar een grotere groep mensen zonder startkwalificatie, bijvoorbeeld Wajongeren, SW-ers, VSV-ers en nieuwkomers.

Informatie?

Meer informatie? Zie de brief Pilots praktijkleren voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de website van SBB. Of neem contact op met Femke Blokker van het RPAnhn, e-mail: FemkeBlokker@rpa-nhn.nl