Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Aantal WW-uitkeringen daalt, grote verschillen per regio en sector

  • DateDonderdag 18 april 2019

Het aantal WW-uitkeringen nam in maart verder af. In de Noord-Hollandse regio’s was de daling in Zaanstreek-Waterland met 2,6% (130 uitkeringen) iets sterker dan de landelijke (-2,2%). In Noord-Holland Noord (-1,5%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (-1,2%) bleef de WW-daling onder het landelijk gemiddelde.

De komende maanden zal voor een aantal seizoengevoelige sectoren de instroom in de WW laag zijn. Zo zal in de agrarische en toeristische sector de vraag naar personeel toenemen en dus het aantal WW-uitkeringen verder dalen. In de herfst, als veel tijdelijke contracten aflopen, zal een deel van de werkenden in deze sectoren (weer) instromen in de WW.

Meer sectoren seizoengevoelig
Bij seizoenswerk wordt vaak gedacht aan agrarisch en toeristisch werk. Deze sectoren kennen een duidelijke piek in de werkgelegenheid in de zomer. Maar ook andere beroepsgroepen hebben te maken met seizoensinvloeden. Voor schilders, bijvoorbeeld, geldt dat de instroom in de WW relatief groot is in de winter. Voor andere functies in de bouw geldt, naast de winterpiek, een WW-toename in de zomer, tijdens de bouwvakperiode.

Pedagogische beroepen
Ook veel pedagogische beroepen kennen een jaarlijks terugkerende WW-cyclus met een piek in de zomer. Voor veel docenten die geen vaste aanstelling hebben, loopt het contract af aan het begin van de zomervakantie. Een aanzienlijk deel van de werkloze docenten komt na de zomer weer aan de slag in het onderwijs. In de meest recente duiding arbeidsmarktontwikkelingen van UWV wordt dieper ingegaan op de seizoenspatronen van de instroom in de WW.

Beperkte invloed
Hoewel een aantal seizoensgerelateerde sectoren sterk vertegenwoordigd is in de drie Noord-Hollandse arbeidsmarktregio’s, is de invloed op de totale WW-ontwikkeling beperkt. De werkgelegenheid is gevarieerd en het aantal mensen dat werkzaam is in seizoensgebonden sectoren is relatief klein. Voor Zuid-Kennemerland en IJmond en Zaanstreek-Waterland geldt bovendien dat veel mensen werkzaam zijn de metropoolregio Amsterdam. In deze regio zijn seizoensinvloeden op de WW het kleinst van heel Nederland.

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2019