Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Bestuursakkoord krachtige impuls voor banenafspraak

  • DateMaandag 15 april 2019

Alle overheidssectoren hebben een bestuursakkoord getekend om een impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen. Dat moet ertoe leiden dat er bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel laag- als hoogopgeleiden.

Mminister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hebben het bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren op donderdag 11 april. 

Akoord vergt inzet

Overheidswerkgevers, waaaronder gemeenten, geven hiermee aan dat ze gecommitteerd blijven en nog altijd voor die afspraak staan. Het opheffen van de scheiding tussen overheid en markt levert voor overheidswerkgevers kansen op om meer banen te realiseren. De ondertekening namens de zelfstandige publieke werkgevers, waaronder de VNG, heeft plaatsgevonden door mevr. R. den Besten en dhr. Y.J. van Hijum.

Werkagenda

In het bestuursakkoord is afgesproken dat er op 1 juni 2019 een werkagenda komt. Hierin staan de acties beschreven die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

De werkagenda’s en resultaten worden uiteindelijk op sectorniveau besproken en onderling gedeeld.

Meer informatie