Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Nieuwste ontwikkelingen Banenafspraak

  • DateMaandag 11 maart 2019

Om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) een aantal veranderingen aankondigt. Met dit zogenoemde brede offensief komen er veel aanpassingen in de regelgeving en gaat er veel veranderen in de banenafspraak. Staatssecretaris Van Ark heeft hierover in november een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

De belangrijkste aanpassingen

  • Vereenvoudigen van de loonkostensubsidie; één landelijke standaardmethodiek
  • Impuls voor beter matchen; herkenbaar werkgeversservicepunt
  • Vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotumregeling (inkoop meetellen) en werkgevers die meer doen belonen
  • Loonkostenvoordeel (LKV) structureel

Scheiding overheid en markt

Op basis van de motie Nijkerken is besloten dat de scheiding tussen overheid en markt komt te vervallen. Hierdoor maakt het bij de inkoop van diensten niet meer uit waar de extra banen meetellen maar kan de aandacht uitgaan naar het creëren van extra banen. Wel is het belangrijk om bij andere belanghebbenden, (de politiek, VNO-NCW, bonden), de angst weg te nemen dat de overheid nu achterover gaat leunen. De VNG en alle ander overheidswerkgeves zullen binnenkort hun commitment herbevestigen door bestuurlijk afspraken hierover te ondertekenen.

Bron: VNG