Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

VNG wil maatregelen voor werkende armen

  • DateDinsdag 5 maart 2019

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat gemeenten, rijksoverheid en werkgevers de handen ineen slaan om de bestaansonzekerheid van werkende armen weg te nemen. In aanloop van een rondetafelgesprek in de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt de VNG zich in een position paper hard voor acht maatregelen.

Lastenkant

Om de 320.000 werkende armen in Nederland te helpen, wil de VNG dat bij een integrale aanpak niet alleen wordt gekeken naar de inkomenskant van het probleem, maar ook naar de lastenkant en beleidsterreinen naast het sociaal domein. Zo wijst de VNG op het belang van een betaalbare energietransitie, goede gezondheidszorg en de noodzaak om genoeg betaalbare woningen bij te bouwen.

Cao-lonen laten meestijgen met inflatie

Ook moet er meer inkomenszekerheid komen met het oog op de toenemend flexibele arbeidsmarkt. Door een snellere verrekening van de inkomsten uit deeltijdwerk van bijstandsgerechtigden, zijn er minder verrekeningen achteraf door de belastingdienst nodig. De VNG vindt daarnaast dat de cao-lonen, en dan met name die van de lage en de middeninkomens beter moeten meestijgen met de inflatie. In het position paper wordt tevens gepleit voor een sterke vereenvoudiging van het toeslagenstelsel en de minimaregelingen. Daarin schuilt volgens de VNG de sleutel voor de beste preventie. Ook moet de rijksincasso op korte termijn op de schop.

Lees hier verder

Bron: Binnenlands Bestuur