Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Perspectief op werk

  • DateMaandag 4 maart 2019

Het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 1 miljoen per arbeidsmarktregio beschikbaar voor actieplannen om mensen aan het werk te helpen. Dit komt voort uit de eind vorig jaar opgestelde  intentieverklaring ‘Perspectief op Werk’. Deze verklaring is opgesteld door werkgevers, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministeries van OCW en SZW. RPAnhn bereidt in samenwerking met de partners de aanvraag Perspectief op Werk voor de arbeidsmarktregiovoor. Contactpersoon bij RPAnhn is Brian Verweij.

Oproep aan arbeidsmarktregio’s

Eind vorige week verstuurde staatssecretaris Tamara van Ark een brief naar de centrumgemeenten van alle arbeidsmarktregio’s. In deze brief geeft zij aan dat de deelnemende partijen aan Perspectief op Werk een oproep doen aan de arbeidsmarktregio’s om de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten.

Actieplan

De staatssecretaris roept in haar brief de arbeidsmarktregio’s op om met een actieplan te komen om meer mensen aan het werk te helpen. Het ministerie van SZW beoordeelt deze plannen. Bij goedkeuring van het plan komt er in 2019 een bedrag van €1 miljoen euro beschikbaar voor de indienende arbeidsmarktregio. Wanneer er voldoende voortgang blijkt komt er ook in 2020 een bedrag van € 1 miljoen per arbeidsmarktregio beschikbaar. 

Lees hier verder