Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Waardevolle input voor regionale arbeidsmarktagenda tijdens werksessie

  • DateMaandag 11 februari 2019

Donderdag 7 februari vond met bestuurders en betrokkenen uit onze arbeidsmarktregio een werksessie plaats over de regionale Arbeidsmarktagenda . Met elkaar werd de ambitie voor de regionale arbeidsmarkt besproken en doelen en acties gedefinieerd. De hoge mate van betrokkenheid bij alle deelnemers en de actieve discussies hebben waardevolle ideeën opgeleverd voor de regionale arbeidsmarktagenda.

Hoe verder?

De opgehaalde actiepunten worden verwerkt in een concept-agenda die op 15 maart wordt voorgelegd aan de stuurgroep RPAnhn. Na vaststelling door de stuurgroep gaat het stuk naar de ondertekenaars van het convenant. Voor de zomer worden de eerste concrete resultaten gepresenteerd.

Voor een werkende arbeidsmarkt

Het convenant ‘Voor een werkende arbeidsmarkt’ werd op 29 oktober 2018 ondertekend door 34 partijen uit Noord-Holland Noord. Het convenant loopt van 2019 tot en met 2025. Hiermee hebben alle regionale partners de ambitie om een krachtige arbeidsmarkt te realiseren waarin iedereen die kan werken, werkt en daarmee een bijdrage levert aan een sterke regionale economie. Het convenant was het startpunt voor het samenstellen van de regionale arbeidsmarktagenda, waarin beschreven wordt welke acties ondernomen worden – zowel voor de korte als voor de langere termijn - om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Lees hier verder of bekijk het filmpje van de ondertekening van het convenant