Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Toename aantal WW-uitkeringen in januari

  • DateDinsdag 26 februari 2019

In januari nam het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio’s toe. De stijging was het sterkst in Noord-Holland Noord. In vergelijk met december 2018 werden er 447 WW-uitkeringen meer verstrekt dan in januari, een toename van 5 procent. In de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond (toename van 4,6%) en Zaanstreek-Waterland (toename van 3,6%) was de stijging kleiner. De drie regio’s bleven onder de landelijke WW-stijging van 6,2%.

Een toename van de WW in januari is gebruikelijk. Veel arbeidscontracten worden afgesloten tot het einde van het kalenderjaar. Niet iedereen van wie het contract afloopt, vindt direct weer een nieuwe baan. Werkzoekenden die uitkijken naar een nieuwe baan, kunnen ter overbrugging een WW-uitkering aanvragen. Opvallend is dat de WW-stijging in januari groter was dan in voorgaande jaren.

Afname WW vlakt af
Hoewel het aantal WW-uitkeringen de komende maanden naar verwachting weer zal afnemen, zal de daling minder sterk zijn dan de afgelopen jaren. Oorzaken van het afvlakken van de WW-daling zijn de afnemende economische groei en het teruglopend aantal werkzoekenden. Het wordt steeds moeilijker voor werkgevers om nog aan geschikt personeel te komen. Steeds meer mensen die kunnen werken, hebben een baan.

Grote dynamiek
Alleen in de sectoren cultuur en onderwijs nam het aantal WW-uitkeringen in januari (licht) af. In de uitzendbranche (+8,6%) en de bouw (+9,2%) steeg de WW. Toch zien we in vergelijking met vorig jaar dat de WW in deze sectoren op jaarbasis afneemt. De dynamiek is hier dan ook groot: hoge WW-instroom en WW-uitstroom. Door de grote personeelsvraag zullen naar verwachting veel werkzoekenden in deze branches binnenkort weer aan het werk zijn.

Lees verder: UWV nieuwsflits januari 2019