Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Vergrijzing leidt de komende jaren tot grote uitstroom rijksambtenaren

  • DateDinsdag 12 februari 2019

Tot en met 2020 bereikt bij het rijk 4 procent van het huidige personeelsbestand de aow-leeftijd. Daarna neemt het aandeel ouderen gestaag toe, totdat het in 2025 ruim verdrievoudigt tot 13 procent. Met name de uitstroom van kennis en kunde vormt volgens de Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025 ‘een uitdaging’.

Dat zo’n groot aandeel van de rijksambtenaren in 2025 de aow-leeftijd bereikt, is relatief en absoluut gezien meer dan in de periode 2013-2017 en de periode tot 2021.

Vergrijzing
Het personeelsbestand van het rijk is meer vergrijsd dan de werkenden op de externe arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is de afgelopen vijf jaar de personele omvang van het rijk als gevolg van nieuw beleid, beleidsintensiveringen en insourcing per saldo toegenomen. En ook in de huidige kabinetsperiode neemt naar verwachting het aantal fte verder toe. De onderzoekers baseren die aanname op de bestuurlijke en politieke beslissing van het huidige kabinet om geen bezuinigingen aan het rijk op te leggen.

 

Lees verder op: Binnenlandsbestuur.nl