Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Hoogopgeleide student met beperking krijgt te weinig begeleiding naar de arbeidsmarkt

  • DateDonderdag 31 januari 2019

Hoogopgeleide studenten met beperking krijgen te weinig begeleiding naar de arbeidsmarkt en komen lastiger aan een baan dan studiegenoten zonder beperking.

Universiteiten en hogescholen maar ook het ministerie van OCW en VWS voelen zich onvoldoende verantwoordelijk voor deze groep studenten, laat nieuw onderzoek van het expertisecentrum Handicap + Studie en het Verwey-Jonker Instituut zien. Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van gesprekken met afgevaardigden van 25 universiteiten en hogescholen, met studenten met beperkingen, ambtenaren van het ministerie van OCW en SZW, vakbonden, UWV en gemeenten. Auteurs Lineke van Hal van het Verwey-Jonker Instituut en Marian de Groot en Marjolein Büscher-Touwen (respectievelijk directeur en senior adviseur van het expertisecentrum Handicap + Studie) presenteren in hun internationale artikel een onderzoeksagenda voor de komende jaren. Naar aanleiding van hun bevindingen komt er een debat in de Tweede Kamer.

 

Bron: Verwey-jonker.nl