Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Verschil arbeidsdeelname mannen en vrouwen blijft krimpen

  • DateMaandag 21 januari 2019

Het verschil in nettoarbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen blijft slinken. Gemiddeld over 2018 was deze bij vrouwen 63,2 procent en bij mannen 72,5 procent. De afgelopen vier jaar was de toename in arbeidsparticipatie telkens iets sterker bij vrouwen dan bij mannen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Eind 2018 bereikte de nettoarbeidsparticipatie een recordhoogte met ruim 68 procent. De toename is vooral toe te schrijven aan de grotere arbeidsdeelname van vrouwen. Gemiddeld over heel 2018 was het percentage iets lager (bijna 68), vrijwel gelijk aan het hoogste jaarcijfer vóór het uitbreken van de crisis in 2008.

De nettoarbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de 15- tot 75-jarigen betaald werk heeft. Daarbij wordt niet gekeken naar het aantal uren dat wordt gewerkt.

 

Lees verder op: CBS.nl