Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Meer sturen op toekomstbestendig onderwijs

  • DateDinsdag 22 januari 2019

Beleid wordt te sterk beïnvloed door de schommelingen van de economie. Als gevolg hiervan worden vaak maatregelen genomen die op de korte termijn lucht geven, maar niet bijdragen aan een oplossing op lange termijn. Om onze welvaart te behouden is het juist van belang om de pieken en dalen van de economie te verkleinen en vooral op economische groei op de lange termijn in te zetten. Om dit te bereiken roept secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken en Klimaat op tot meer sturing in het onderwijs en op de woningmarkt. Camps doet dit in zijn jaarlijkse nieuwjaarsartikel, dat vandaag verschijnt in Economisch Statistische Berichten (ESB).

Voor het verbeteren van de economische groei op de lange termijn pleit Camps voor een breed en ambitieus actieplan voor kwalitatief beter en toekomstbestendig onderwijs. Kwalitatief beter onderwijs dat goed aansluit op de arbeidsmarkt draagt bij aan de arbeidsproductiviteit, en daarmee de structurele groei van onze economie. Daarnaast pleit Camps voor het stabiliseren van de woningmarkt, om zo de schommelingen van de economie te verminderen.

 

Lees verder op: Rijksoverheid.nl