Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Sterke WW-daling van bijna 18 procent in 2018

  • DateDonderdag 17 januari 2019

Het aantal WW-uitkeringen is in 2018 sterk gedaald. In Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond werden in een jaar tijd 4.177 uitkeringen minder verstrekt, een daling van bijna 18%. De drie regio’s sloten het jaar 2018 af met in totaal 19.197 lopende WW-uitkeringen. Zowel landelijk als in de drie regio’s was de daling van het aantal WW-uitkeringen iets sterker dan in 2017.

De sterkste daling (-18,7%) vond plaats in Noord-Holland Noord, waar het aantal WW-uitkeringen met 2.045 uitkeringen afnam. In Zuid-Kennemerland en IJmond (-17,9) en Zaanstreek-Waterland (-16,3%) was de daling weliswaar iets minder sterk, maar nog steeds aanzienlijk. Landelijk bedroeg de WW-daling zelfs -20,4%. Daar staat tegenover dat in de drie Noord-Hollandse regio’s het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking lager is dan landelijk.

Purmerend
Binnen de drie regio’s laat elke gemeente een WW-daling zien. Bij de grotere gemeenten (meer dan 750 uitkeringen) valt vooral de daling in Purmerend op. Het aantal WW-uitkeringen nam hier met 21,5% af naar 1.275. Een aanzienlijk deel van de daling komt voor rekening van de zorgsector. Deze groeisector is qua werkgelegenheid sterk vertegenwoordigd in de gemeente. Ook in de uitzendbranche nam het aantal WW-uitkeringen in Purmerend sterker af dan gemiddeld.

Bouw
In 2018 vertoonde ook elke individuele sector een afname van het aantal WW-uitkeringen. In de bouwnijverheid daalde de WW het hardst. In deze sector worden nog slechts 271 WW-uitkeringen verstrekt, 35,8% minder dan een jaar eerder. Andere opvallende dalers zijn handel, industrie en gezondheidszorg. In deze grote sectoren lag de WW-daling zelfs boven de 21%.

Verwachting 2019
Naar verwachting daalt de WW dit jaar verder. Deze afname zal echter minder sterk zijn dan in 2018. De dynamiek in de WW is weliswaar nog steeds groot en veel werkzoekenden die nu een WW-uitkering ontvangen zullen snel een baan vinden. Toch zijn er ook mensen die al gedurende een langere periode WW ontvangen. Onder deze groep bevinden zich naar verhouding veel ouderen en laagopgeleiden. Voor hen blijft het moeilijker om een (passende) baan te vinden.

 

Bron: UWV