Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Aanpassingen banenafspraak in de planning

  • DateMaandag 17 december 2018

Er komt een vereenvoudiging van de quotumregeling bij de uitvoering van de banenafspraak. Voor gemeenten betekent het dat door het wegvallen van de scheiding tussen markt en overheid er nieuwe kansen liggen voor de inkoop van diensten.

Veranderingen Banenafspraak

Om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) in november een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij een aantal veranderingen aankondigt. Met dit zogenoemde brede offensief komen er veel aanpassingen in de regelgeving en gaat er veel veranderen in de banenafspraak.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Vereenvoudigen van de loonkostensubsidie; één landelijke standaardmethodiek
  • Impuls voor beter matchen; herkenbaar werkgeversservicepunt
  • Vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotumregeling (inkoop meetellen) en werkgevers die meer doen belonen
  • Loonkostenvoordeel (LKV) structureel

 

Lees verder op: VNG.nl