Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Start experiment voor regionale inrichting MBO-opleidingen

  • DateMaandag 10 december 2018

Volgend kalenderjaar start een experiment waar mbo-instellingen de ruimte krijgen om samen met werkgevers de aansluiting tussen hun onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt te versterken. De ministerraad heeft met dit experiment ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Binnen het experiment Ruimte in de regio krijgen instellingen meer ruimte voor innovatie en regionale invulling van het onderwijsprogramma. Ze kunnen zelf – in samenspraak met werkgevers – opleidingen gaan ontwikkelen en ontwerpen. Deze opleidingen bestaan uit een landelijk deel, een regionaal deel en mogelijk een regionaal keuzedeel. In het regionaal deel kunnen instellingen het onderwijs afstemmen op de specifieke behoeften van de regionale arbeidsmarkt. Dit doen zij samen met lokale werkgevers.

Binnen het landelijk deel van de opleiding vallen de wettelijke eisen en algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap. Hiermee is de nationale betekenis van iedere opleiding geborgd en kan een student met een diploma aan een geregionaliseerde opleiding overal in het land aan de slag als hij dat wil.

 

Lees verder op Rijksoverheid.nl