Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

WW stijgt in seizoensgevoelige sectoren

  • DateDonderdag 15 november 2018

Het totaal aantal WW-uitkeringen nam in oktober verder af. Toch gold de daling niet in de volle breedte. Na de zomer zijn het voornamelijk de seizoensgevoelige sectoren waar de WW oploopt. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen in oktober met 1,7%. In de Noord-Hollandse regio’s was de daling minder sterk. In Zuid-Kennemerland en IJmond nam de WW af met 1,1% (-59 uitkeringen), terwijl in zowel Noord-Holland Noord (-0,9%, -81 uitkeringen) en in Zaanstreek-Waterland (-0,7%, -36 uitkeringen) de afname onder de 1% bleef.

Seizoensinvloeden
De WW-daling wordt enigszins geremd onder invloed van de seizoensgevoelige sectoren. Met name in de horeca is het aantal WW-uitkeringen gestegen. In totaal werden in de horeca 51 WW- uitkeringen meer verstrekt dan in september. Vooral in Zuid-Kennemerland en IJmond was de stijging met bijna 16% (33 uitkeringen) groot.

WW-daling bouw
Opvallend is dat bij de bouwbedrijven het aantal WW-uitkeringen verder daalde. Van oudsher is ook deze sector seizoensgevoelig. In de landbouw en visserij nam in de drie Noord-Hollandse regio’s het aantal WW-uitkeringen wel toe. Hoewel de percentages een forse WW-toename suggereren (+33% in Zaanstreek-Waterland en +23,8% in Zuid-Kennemerland en IJmond) betreft het hier geringe WW-aantallen, omdat het totaal aantal werkenden in deze sector klein is.

Uitzendwerk
Bij de uitzendbedrijven nam het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maanden af. In oktober liet de branche een lichte WW-stijging zien. Waarschijnlijk betreft het ook hier voornamelijk seizoenswerkers.

Nieuwsflits Arbeidsmarkt NHN oktober 2018