Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt verdwijnen niet vanzelf

  • DateDonderdag 1 november 2018

Door de economische groei ontstaan tekorten aan personeel. Dit tekort lost niet vanzelf op. Het vereist een inspanning van zowel werkzoekenden, werkgevers als andere arbeidsmarktpartijen. Dat zegt UWV over de situatie op de regionale arbeidsmarkt bij de publicatie Regio in Beeld.

UWV ziet nu al geruime tijd dat het aantal WW-uitkeringen daalt. ‘Ook in 2019 neemt het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio’s naar verwachting verder af,’ stelt Erik Stam, adviseur arbeidsmarktinformatie bij UWV. ‘Voor meer mensen ontstaan kansen op de arbeidsmarkt. Toch blijft het voor sommigen lastig om een baan te vinden, terwijl er werkgevers zijn die hun vacatures moeilijk kunnen vervullen. Daarom is het van groot belang dat de partijen op de arbeidsmarkt samenwerken om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.’

Regionale verschillen
Alle regio’s in Nederland profiteren volgend jaar van de economische groei. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2018 met 1,9 procent en in 2019 met 1,4 procent naar bijna 8,4 miljoen. De hoogste banengroei wordt verwacht in Amsterdam (+2,5%). Dat biedt kansen voor forensen uit Noord-Hollandse regio’s die bereid zijn om te reizen. De kleinste banengroei wordt verwacht in Limburg (+0,3%). Onder de Noord-Hollandse regio’s is de verwachte banengroei het grootst in Zaanstreek–Waterland (+1,6%), gevolgd door Zuid-Kennemerland en IJmond (+1,2%) en Noord-Holland Noord (+0,9%).

Moeilijk vervulbare vacatures
Werkgevers hebben steeds meer moeite om personeel te vinden. In het hele land is er een tekort aan loodgieters, verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs. De kans op werk verschilt wel per regio. Zo is het tekort aan hoveniers vooral in Noord-Holland Noord opvallend. In Zaanstreek-Waterland is behoefte aan procesoperators en in Zuid-Kennemerland en IJmond is een groot tekort aan lassers. Leraren basisonderwijs zitten qua werkgelegenheid in alle drie regio’s goed.

In het tweede kwartaal van 2018 is de arbeidsmarkt in het merendeel van de arbeidsmarktregio’s van Nederland krap. In regio’s met een krappe arbeidsmarkt is er relatief weinig aanbod van werkzoekenden in verhouding tot de vraag van werkgevers. Zaanstreek-Waterland is een van de weinige regio’s in Nederland waar sprake is van een gemiddelde spanning. Maar ook hier is in verschillende deelsectoren weldegelijk krapte.

Samenwerking
De personeelskrapte lost niet vanzelf op. Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd één-op-één te matchen met de vraag van werkgevers. Erik Stam: ‘Het verkleinen van de mismatch vereist een inspanning van werkgevers, werkzoekenden en andere arbeidsmarktpartijen. De partijen zullen samen op zoek moet en naar creatieve oplossingen. Te denken valt aan (om)scholing, het bijstellen van functie-eisen en het aanpassen van werktijden.’

Regio in Beeld
Regio in Beeld is de jaarlijkse publicatie van UWV over alle arbeidsmarktregio’s in Nederland. Benieuwd naar regionale cijfers over banen, het aanbod van werkzoekenden, moeilijk vervulbare vacatures en oplossingen voor personeelstekorten? Bekijk dan de website Regio in Beeld.