Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Snellere (arbeids)participatie statushouders door duale trajecten

  • DateDinsdag 23 oktober 2018

De (arbeids)participatie van statushouders krijgt een extra stimulans als het leren van de taal en re-integratie-inspanningen hand in hand gaan. Dit is nodig, want op dit moment hebben weinig statushouders een betaalde baan.

Het gunstige economische klimaat biedt juist nu de kans om daar wat aan te doen. Het onderzoek ‘Duale trajecten taal en werk’, dat op verzoek van SBCM, Cedris en VluchtelingenWerk Nederland door Regioplan is uitgevoerd, laat zien hoe dat kan. Het bevat aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor Rijk, gemeenten, roc’s, Sw-bedrijven en het bedrijfsleven om duale trajecten goed vorm te geven. Ze zijn nu al nuttig, maar zijn dat ook voor het invullen van het nieuwe inburgeringsstelsel.
 

Vroege focus op werk

Het leren van de taal en de arbeidsparticipatie gelijktijdig oppakken in plaats van na elkaar, wat nu vaak gebeurt, heeft diverse voordelen. De statushouder participeert snel, hij leert de taal in concrete context te gebruiken en hij versterkt zijn taal- en werkvaardigheden en zelfredzaamheid.

SBCM-voorzitter Huib van Olden: ‘Benut de ervaringen met duale trajecten nu al voor meer maatwerk en een groter aanbod op weg naar de nieuwe Wet inburgering in 2020. Daarmee help je ook de statushouders die in 2015 en 2016 naar ons land zijn gekomen en die ook werk nodig hebben. Bedrijven zijn bereid te investeren, vooral als zij personeel tekort komen. Het parallel lopen van leren en werken zorgt voor een snellere integratie en haalt statushouders uit de bijstand.’

 

Lees verder op: SBCM (Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid)