Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Provincie speelt in op veranderende arbeidsmarkt

  • DateZaterdag 1 september 2018

Er komen grote veranderingen aan op de arbeidsmarkt. Denk aan robotisering, toenemende technologische ontwikkelingen, demografische krimp en veranderende samenstelling van de bevolking. Om hierop in te spelen legt de provincie Noord-Holland in haar huidige arbeidsmarktbeleid meer de focus op ‘inclusieve arbeidsmarktbeleid en duurzame inzetbaarheid’. Hierbij kijkt de provincie naar alle mensen in Noord-Holland die werken en die kunnen werken om op de lange termijn wendbaar te zijn in toekomstige economische ontwikkelingen.  

Actieve rol
Werkgevers geven aan zich door de vele loketten, regelgeving en initiatieven  belemmerd te voelen. Hierdoor ‘ziet men door de bomen het bos niet meer’ en kan men niet adequaat en voldoende resultaatgerichte oplossingen vinden voor de duurzame inzetbaarheid van potentiële werknemers en het vinden van talent. Zij vinden dat er beter moeten worden samengewerkt en versnippering in vele initiatieven tegen moet worden gegaan. De provincie Noord-Holland heeft een actieve rol op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. Vanuit de arbeidsmarkt is aan de provincie de vraag gesteld om een grotere rol te spelen in regionale procesbegeleiding. Dit houdt in: een actieve procesregierol met focus op resultaten op de korte termijn maar ook het fungeren als ‘trendwatcher’ op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Dit vraagt om een aanpassing van het huidige beleid ‘inclusieve arbeidsmarkt’. De regionale initiatieven die er zijn, zijn veelal goede initiatieven als het gaat om het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Maar er is minder aandacht voor duurzame inzetbaarheid zoals extra aandacht voor zittend personeel (scholing en omscholing) en de beroepen van de toekomst.

Pilots
De provincie gaat ook meerdere pilots starten. Zo wordt er in MRA-verband deelgenomen aan een pilot individuele leerrekening (vanuit het regeerakkoord). De provincie wil hiermee experimenteren om de financiële toegankelijkheid van het onderwijsaanbod voor iedereen op lager en middelbaar beroepsniveau mogelijk te maken. In deze pilot wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden voor het oprichten van meerdere opleidingscentra binnen de regionale campussen (learning community’s) als ‘Learning Community Labs’. Deze ‘Labs’ richten zich breed op talentontwikkeling, individueel maatwerk en werken direct samen met werkgevers. 

De provincie Noord-Holland wil ook als werkgever een grotere voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om duurzame en optimale inzet van potentiële werknemers. Door als provincie deel te nemen aan werkgeversinitiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen richting werk. Dit doet de provincie onder meer door deel te nemen aan pilots in de arbeidsmarktregio Kennemerland waarin de focus op duurzame inzetbaarheid ligt. 

Meer hierover is terug te lezen in de voortgangsnotitie Inclusieve Arbeidsmarkt en Duurzame Inzetbaarheid (pdf, 680 kB).