Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Vijf miljoen aan subsidie voor praktijkleren komt eerder vrij

  • DateMaandag 3 september 2018

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) schuift vijf miljoen euro naar voren voor de subsidie praktijkleren in het mbo. Deze subsidie is bedoeld voor de werkgevers die mbo’ers begeleiden die de bbl-route, de beroepsbegeleidende leerweg, volgen. Eerder maakte de minister in de Voorjaarsnota nog een bezuiniging van 7 miljoen euro in 2018 bekend op de subsidie.

De wijziging staat in de Staatscourant. Het besluit van de minister heeft te maken met verwachte studentenaantallen. Het aantal studenten in 2018 tot en met 2020 stijgt nog sneller dan eerder werd ingeschat. Vanaf 2021 daalt het aandeel bbl-studenten weer. De minister heeft daarom besloten om alvast vijf miljoen euro uit latere jaren naar voren te halen. Dat betekent dat er in 2018 in totaal 193,9 miljoen euro beschikbaar is voor de subsidie.

Studenten die lasser, timmerman, kok of een ander beroep willen leren, volgen hun opleiding vaak in de praktijk. Zij gaan 80 procent aan de slag bij een leerwerkbedrijf en zitten één dag per week voor les op school. De werkgevers kunnen de subsidie, maximaal 2700 euro, aanvragen om een tegemoetkoming te krijgen in de kosten voor de begeleiding van de bbl-studenten. Er zijn ongeveer 120 duizend mbo-studenten die deze bbl-route volgen en in dienst zijn bij een leerwerkbedrijf.

Eerder maakte Van Engelshoven bekend dat de subsidie in ieder geval voor 2019 doorloopt. Met Prinsjesdag wordt helemaal duidelijk of werkgevers na 2019 ook de subsidie nog kunnen aanvragen.

Bron: Aob.nl