Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Projectleiders smeden GGZ en Werk & Inkomen samen in Noord-Holland Noord

  • DateDonderdag 5 juli 2018

De werelden van Werk & Inkomen en GGZ echt bij elkaar brengen. Dat is de reden dat er in de regio Noord-Holland Noord twee projectleiders zijn: Tom Stobbe van Leviaan (voorheen RIBW ZWWF) en Nygel Versteege van Werksaam, het re-integratiebedrijf van de zeven West-Friese gemeenten. De samenwerking loopt best goed, daar zijn beiden het over eens. De redenen? Alle partijen voelen zich eigenaar en gedragen zich daarnaar. En er lag in de regio Noord Holland Noord al een stevige organisatorische structuur waar de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen op kan gedijen.

Netwerk
Stobbe en Versteege hebben ieder een stevig netwerk in respectievelijk de GGZ en Werk & Inkomen. Zo kunnen ze beide werelden goed koppelen en is er een min of meer sluitend netwerk ontstaan. Dat zou nooit zijn gelukt met één projectleider, uit één van de werelden, daarvan zijn beiden vast overtuigd. Het project is, na enige voorbereiding, gestart in februari en loopt door tot in 2019. Er ligt nu een gedegen plan om de samenwerking van project naar regulier beleid te brengen. Want dat is het doel. Het moet niet ‘het feestje van de projectleiders zijn, maar de verantwoordelijkheid voor samenwerking dient door alle partijen gevoeld en gedragen te worden, zijn beide projectleiders zich nadrukkelijk bewust.

Dit wordt mede bereikt doordat van het begin af aan, dus al vóór de aanvraag van de impulsgelden, alle partijen betrokken werden. De aanvraag is gezamenlijk opgesteld, en er staat ieders handtekening onder. Daar worden nu de vruchten van geplukt. In de overgang van project naar regulier beleid is het een groot voordeel dat er al relevante samenwerkingsverbanden bestaan, aldus Versteege. Hij noemt met name het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn), een al jaren draaiende overlegplatform op het gebied van de regionale arbeidsmarkt. Voor een blijvende borging van de samenwerking met de GGZ ziet Versteege echter een rol weggelegd voor beide projectleiders.

Subregionale conferenties
In het najaar staat een aantal, waarschijnlijk drie, conferenties in subregio’s op het programma, bedoeld voor alle direct betrokken partijen, onder andere met inzet vanuit ervaringsdeskundigen. Via die conferenties, zo is de bedoeling, wordt een ‘uniforme werkwijze’ vastgelegd. Want nu wordt nog teveel vanuit óf de GGZ óf vanuit Werk & Inkomen gehandeld bij gemeenschappelijke cliënten. De uniforme werkwijze moet daar een eind aan maken. Ter voorbereiding zetten de projectleiders breed een vragenlijst uit in de regio waarin onder meer wordt gevraagd welke instrumenten en methodieken worden gebruikt, en wat er wordt gemist.

Werkgevers
Een tweede doel van de subregionale bijeenkomsten is om een conferentie met werkgevers voor te bereiden, die in 2019 zal gaan plaatsvinden. Stobbe en Versteege benadrukken dat een goede voorbereiding daarvan essentieel is. “Je hebt maar één kans met werkgevers, als je de plank misslaat, ben je ze kwijt”, zegt Stobbe. Er is nu al nauw contact met het regionale werkgeversservicepunt. Mede op hun advies is de werkgeversconferentie in 2019 voorzien, want het najaar van 2018 kent al een volle agenda qua bijeenkomsten voor werkgevers. 

De succesfactoren
Samenvattend zijn de succesfactoren voor een goede samenwerking in de visie van Stobbe en Versteege:

  • Twee projectleiders uit GGZ en Werk & Inkomen, brede kennis en een breed netwerk bij de projectleiders.

  • Borgen van de samenwerking in de regulier werkwijze, bijvoorbeeld via het RPA.

  • Deelnemers die verantwoordelijk zijn voor de samenwerking en dat eigenaarschap ook voelen, ook omdat ze in hun werk de afstand tussen Werk & Inkomen en GGZ ervaren.

Bron: Smane voor de klant