Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Seizoenswerkloosheid zorgt voor stijging WW in Noord-Holland Noord

  • DateVrijdag 22 december 2017

In Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond nam het aantal WW-uitkeringen in november licht af. In Noord-Holland Noord maakte seizoenswerkloosheid een einde aan de dalende WW-trend vanaf januari.

In Zuid-Kennemerland en IJmond was de WW-daling in november met -1,6% (106 WW-uitkeringen) het sterkst. In Zaanstreek-Waterland daalde het aantal WW-uitkeringen bescheiden met -0,4% (23 uitkeringen). Regio Noord-Holland Noord liet een kleine stijging zien van 0,4% (44 uitkeringen).

Horeca
De WW-stijging in Noord-Holland Noord is vooral toe te schrijven aan de seizoens-gerelateerde sectoren, zoals de horeca en de agrarische sector. In beide sectoren is het aandeel werkenden in deze regio hoger dan landelijk, waardoor de impact van de seizoensinvloeden hier groter is.

Uitzendcontracten
Deels kan de WW-stijging worden verklaard door de toename van het aantal uitkeringen in de uitzendbranche. Landelijk laat de uitzendbranche een daling van het aantal WW-uitkeringen zien, maar voor de drie Noord-Hollandse regio’s geldt een stijging. Ook dit wordt veroorzaakt doordat naar verhouding veel seizoenswerkers op uitzendbasis werken.

Toenemend tekort
Het totaal aantal uitzendkrachten omvat een relatief klein percentage, ongeveer 4%, van het totaal aantal werkenden in loondienst. Dat zijn er ongeveer 290.000 op een totaal van 7,9 miljoen in Nederland. Dit blijkt uit de Factsheet uitzendwerk van UWV. Na een stijging van de werkgelegenheid in de uitzendbranche wordt in 2017 wordt een verdere toename in 2018 verwacht. Een gevolg is een toenemend tekort bij uitzendbureaus aan geschikte uitzendkrachten.

Meer mannen
Er zijn meer mannen dan vrouwen werkzaam als uitzendkracht: 62% om 38%. De oorzaak ligt vooral in het gegeven dat in een aantal sectoren waar veel mannen werkzaam zijn veel op uitzendbasis wordt gewerkt (bouw, industrie en transport).

Jonger dan 35 jaar
Hoewel het aantal jonge uitzendkrachten (tot 25 jaar) aanzienlijk is afgenomen is nog steeds ruim de helft van alle uitzendkrachten jonger dan 35 jaar. Wel is het aandeel uitzendkrachten boven de 45 jaar sinds 2006 toegenomen van 15% naar 27%.