Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Seizoensinvloed onderwijs dempt daling WW-uitkeringen

  • DateDonderdag 21 september 2017

Met een afname van -1,0% in elk van de Noord-Hollandse regio’s daalde de WW iets sterker dan landelijk (-0,6%). Het aantal WW-uitkeringen afgezet tegen de beroepsbevolking is in de drie Noord-Hollandse regio’s vrijwel gelijk. In Zaanstreek-Waterland is het aandeel 3,6%, in Zuid-Kennemerland en IJmond 3,5% en in Noord-Holland Noord 3,4%. Daarmee scoren de drie regio’s iets gunstiger dan het gemiddelde van 4,0% in Nederland.

Bouw en uitzendwezen in de lift
Het aantal WW-uitkeringen daalde het afgelopen jaar het sterkst in de bouwnijverheid. In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond was de daling ten opzichte van augustus 2016 33,3%. In Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord nam de WW in de bouw met respectievelijk 36,4% en 36,8% zelfs nog sterker af. Bij de uitzendbedrijven was de daling eveneens sterk. Hier voerde Zuid-Kennemerland en IJmond het lijstje juist aan met een WW-daling van 27,5% ten opzichte van een jaar geleden. In Zaanstreek-Waterland nam de WW met 25,5% af en in Noord-Holland Noord met 21,5%. Ook de sectoren vervoer en opslag, zorg en welzijn en het grootwinkelbedrijf zagen een sterke WW-daling.

Stijging WW bij banken
De financiële dienstverlening is de enige sector waar het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar juist steeg. In deze sector, waaronder ook de banken vallen, vinden structurele veranderingen plaats. Door digitalisering en automatisering verdwijnen vooral banen op financieel-administratief gebied. De regionale verschilen zijn groot. In Zuid-Kennemerland en IJmond was de WW-toename het afgelopen jaar 27,2%. Zaanstreek-Waterland volgde met een stijging van 16,2% en in Noord-Holland Noord nam de WW met 7,9% toe.

Seizoensinvloed onderwijs
In augustus steeg het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs met 10,5%. De verwachting is dat, nu het schooljaar weer is begonnen, het aantal uitkeringen de komende maanden gaat dalen. Hiermee zal het dempende effect op de totale WW-daling verdwijnen en de dalende WW-trend weer sterker zijn dan in de afgelopen zomermaanden.