Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werken 17 gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties actief samen in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn). Wij hebben de ambitie om ervoor te zorgen dat iedereen in de regio die kan werken, daadwerkelijk werkt.

Om deze ambitie om te zetten in actie is een Uitvoeringsagenda opgesteld waarin de concrete projecten en activiteiten beschreven staan waar de samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio mee aan de slag gaan. De projecten en activiteiten uit de Uitvoeringsagenda 2019-2020 hebben geleid tot concrete resultaten. Zo staat Noord-Holland Noord in de top 3 van arbeidsmarktregio’s in het realiseren van extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is de eerste werkgever in Noord-Holland Noord gestart met het concept Open Hiring, hebben meer dan 200 werkenden een werkvermogensscan gedaan en zijn 15 mensen gestart met een traject voor het behalen van een praktijkverklaring mbo.

Benieuwd naar een uitgebreid overzicht van behaalde resultaten?

Resultaten en ambities 2022-2023

Resultaten en ambities 2021-2022

Resultaten en ambities 2020-2021

Doelstellingen
De doelstellingen van RPAnhn voor de periode 2019-2025, en de stappen om te komen van ambitie tot actie, zijn vastgelegd in drie documenten:

Convenant voor een werkende Arbeidsmarkt 2019-2025
Samenwerkingsovereenkomst, afgesloten op 29 oktober 2018
 
Regionale arbeidsmarktagenda 2019-2025
Visiedocument, vastgesteld op 14 juni 2019

Human Capital Agenda NHN 

Uitvoeringsagenda 2023
Vastgesteld door Algemeen Bestuur RPAnhn: 17 februari 2023

Regionale opgaven