Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werken 18 gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties actief samen in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn). Wij hebben de ambitie om ervoor te zorgen dat iedereen in de regio die kan werken, daadwerkelijk werkt.

Om deze ambitie om te zetten in actie is een Uitvoeringsagenda opgesteld waarin de concrete projecten en activiteiten beschreven staan waar de samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio mee aan de slag gaan. De projecten en activiteiten uit de Uitvoeringsagenda 2019-2020 hebben geleid tot concrete resultaten. Zo staat Noord-Holland Noord in de top 3 van arbeidsmarktregio’s in het realiseren van extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is de eerste werkgever in Noord-Holland Noord gestart met het concept Open Hiring, hebben meer dan 200 werkenden een werkvermogensscan gedaan en zijn 15 mensen gestart met een traject voor het behalen van een praktijkverklaring mbo.

Benieuwd naar een uitgebreid overzicht van behaalde resultaten?

 

Doelstellingen
De doelstellingen van RPAnhn voor de periode 2019-2025, en de stappen om te komen van ambitie tot actie, zijn vastgelegd in drie documenten:

Convenant voor een werkende Arbeidsmarkt 2019-2025
Samenwerkingsovereenkomst, afgesloten op 29 oktober 2018
 
Regionale arbeidsmarktagenda 2019-2025
Visiedocument, vastgesteld op 14 juni 2019
 
Uitvoeringsagenda 2021
Concrete doe-agenda, vastgesteld op 11 december 2020
 

Regionale opgaven