Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Auteur: Ben Tap
Publicatiedatum: 16 april 2020

Een verdeeld Noord-Holland Noord?

Verwondering beleef ik in mijn eerste 100 dagen, daar heb ik in mijn vorige blog al iets over verteld. Maar dat is slechts een klein deel van wat ik beleef tijdens mijn ronde door de regio. Wat ik vooral voel na alle gesprekken en ontmoetingen: bewondering. Want wat zie ik in ons gebied veel bedrijvigheid, betrokkenheid en creativiteit. En de huidige crisis brengt nog meer saamhorigheid naar boven! Hoornse ondernemers startten een donatie actie voor mondkapjes (doneereenmondkapje.nl), initiatieven als bezorgeninalkmaar.nl, maar ook sportschoolhouders die inwoners van afstand in beweging krijgen, en muzikanten die optreden bij verzorgingshuizen. Mooi vind ik dat!

Terug naar mijn verwondering. Door de landelijke overheid is Nederland verdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. Elke regio heeft een centrumgemeente die de regie voert en de financiën beheert. In onze regio is hiervoor 20 (!) jaar geleden al RPAnhn opgericht. Noord-Holland Noord wordt landelijk gezien als een voorbeeldregio. Dat komt onder meer door de brede samenwerking binnen RPAnhn, waarbij 34 partijen afspraken hebben gemaakt over een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt. Partijen als de overheid (de 18 gemeenten en de Provincie Noord-Holland) maar ook het onderwijs en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Met een concrete uitvoeringsagenda, meetbare doelstellingen en resultaten. Maar daarnaast zie ik een legpuzzel in onze arbeidsmarktregio. Een splitsing in drie subregio’s, waarbinnen nog grote verschillen bestaan – ondanks onze gezamenlijke aanpak op genoemde thema’s. Een paar voorbeelden:

  • Iedere subregio heeft zijn eigen plan met daarin aandacht voor de thema’s onderwijs & arbeidsmarkt. Het Pact van Westfriesland, De Kop Werkt en het Focus document van de regio Alkmaar.
  • Verschillende gemeenten hebben daarnaast een lokaal programma Arbeidsmarkt & Onderwijs.
  • De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland werken op arbeidsmarktgebied samen in diverse projecten: De Kop Werkt, Match 2020, De Kop Groeit en het platform ‘Op Kop’.
  • Daarnaast kent Den Helder eigen projecten zoals het Helders Perspectief en Helder zicht op werk.
  • Zowel het verstrekken van uitkeringen, het begeleiden van werkzoekenden als het aanbod van beschut werk verschilt per subregio, en zelfs tussen gemeentes in een subregio.

Daar wil ik nog aan toevoegen dat er in RPAnhn-verband veel verschillende overlegvormen zijn die vaak over elkaar spreken maar zelden met elkaar. Er zijn onduidelijkheden over ieders mandaat en het gaat regelmatig mis bij de terugkoppeling voor en na vergaderingen. Hier ligt zeker een kans voor verbetering.

Alles bij elkaar is in onze regio een legpuzzel ontstaan. Gaat deze versnippering ons helpen om al langer bestaande, en door de huidige crisis nieuw ontstane, problemen op te lossen? De vraag stellen is hem beantwoorden. En volgens mij weten alle partijen in onze arbeidsmarktregio heel goed dat er verbeteringen mogelijk zijn. Misschien zelfs wel noodzakelijk!

Mijn vraag aan jullie: hoe zorgen wij er met elkaar voor dat onze diversiteit naar elkaar toegroeit, op zo’n manier dat wij nog beter gaan samenwerken aan een sterkere regionale arbeidsmarkt en economie?

Ik geef alvast een voorzet: We werken samen toe naar een echte Human Capital Agenda. Intern passen wij onze governance aan, zodat er duidelijkheid komt in de diverse overlegvormen en besluitvorming. Ook de uitvoeringsagenda die loopt tot het einde van het jaar kan worden aangepast aan de actuele situatie. Daarnaast zijn er de nodige aanpassingen in onze organisatie te verrichten en verwacht ik, zoals in mijn eerdere blog genoemd, aanpassingen in het landelijk beleid.

Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Ben Tap
Directeur Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord