Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Ben Tap

Auteur: Ben Tap
Publicatiedatum: 9 april 2020

Toen ik in januari begon als directeur Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn) waren een recordaantal mensen aan het werk in onze regio. Maar nu is de wereld in de ban van het Coronavirus en heeft het kabinet maatregelen getroffen om de negatieve effecten op economie en arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken. Scholen zijn gesloten, horeca, fysieke winkels en de toeristische sector zien hun omzetten fors teruglopen. Terwijl het in de zorg, de distributie en de supermarktbranche alle hens aan dek is. Zie ook mijn statement voor onze partners en mijn oproep aan de werkgevers. Het zijn bijzondere tijden…

Ik ben inmiddels vele ontmoetingen en goede gesprekken verder. Met vertegenwoordigers van onderwijs en gemeenten, WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf, bedrijven, vakbonden en nog veel meer. Door deze ontmoetingen heb ik een mooi beeld gekregen van de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Hoe is die georganiseerd en hoe werken partijen samen? 

Ik deel graag mijn beeld met u. Herkent u het beeld dat ik schets? 

Concurrenten met hetzelfde doel
Ik zie meerdere bewegingen op de arbeidsmarkt die direct van invloed zijn op het succes van de samenwerking binnen onze regio:

  • Het eerste wat mij is opgevallen is het grote aantal initiatieven, organisaties, projecten en partijen die in meer of mindere mate actief is voor een werkende arbeidsmarkt. Met goede intenties, veel enthousiasme en betrokkenheid. Iedere initiatiefnemer is overtuigd van het succes van zijn programma. Helaas levert dat regelmatig vooroordelen en frustraties op, of ronduit het gevoel van concurrentie met andere organisaties.
  • Gemeenten betalen graag voor projecten die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt trainen, opleiden en arbeidsfit maken, want iedere inwoner minder in de bijstand scheelt een gemeente op jaarbasis veel geld. Opvallend vind ik dat bij dergelijke trajecten sprake is van een duurzame uitstroom wanneer een kandidaat minimaal 6 maanden geen uitkering meer ontvangt. Gevolg? Bij sommige werkgevers, organisaties en gemeenten ligt daarom de focus op een periode van… slechts 6 maanden. 
  • Ondernemers in onze regio ‘zien door de bomen het bos niet meer’. Er is zoveel aanbod, er wordt zoveel georganiseerd! Werkgevers zonder personeelsafdeling bellen bij vragen over personeel, werk en inkomen vaak met hun boekhouder of accountant. En bij het werven van personeel roepen zij de hulp in van uitzend- en werving & selectiebureaus. Er zijn maar weinig ondernemers die RPAnhn kennen, of weten dat er een WerkgeversServicepunt bestaat. Laat staan wat wij te bieden hebben!
  • Iets anders wat mij is opgevallen: het verschillende belang bij de uitstroom uit bestanden van UWV en gemeenten. Beide bestanden zijn gevuld met werkzoekenden. Maar iemand die vanuit de bijstand weer aan het werk gaat scheelt een gemeente direct veel geld. Dat is niet het geval wanneer een inwoner uit diezelfde gemeente uit het bestand van het UWV komt. Voor het UWV is dat uiteraard precies omgekeerd. 
  • In theorie is Noord-Holland Noord één arbeidsmarktregio. Maar in de praktijk is sprake van drie subregio’s: Kop van Noord-Holland, regio Alkmaar en West-Friesland. En zelfs binnen die subregio’s zijn nog grote verschillen (maar daarover meer in mijn volgende blog). 

Gelukkig is er wel een goede basis voor samenwerking. Het convenant ondertekend door 34 verschillende partijen en een concrete uitvoeringsagenda! Onze arbeidsmarktregio is van de 35 arbeidsmarktregio’s 1 van de best presterende. We zijn een landelijk voorbeeld. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Om goed te blijven moet er dagelijks hard worden gewerkt. Juist in deze tijd. En waarom streven we er niet naar om nog beter te worden?

Ben Tap
Directeur Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord