Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Auteur: Ben Tap
Publicatiedatum: 2 april 2020

Het coronavirus (COVID-19) treft veel bedrijven, ook in Noord-Holland Noord. Sommigen van u hebben minder werk wegens het stilvallen van de vraag. Anderen, zoals horeca en lokale winkeliers, moeten alle zeilen bijzetten. Maaltijden afhalen, bestellingen thuisbezorgen en meer van zulke inventieve maatregelen worden getroffen om het hoofd maar boven water te houden. Werknemers van veel bedrijven werken noodgedwongen vanuit huis. Zij mogen in deze moeilijke tijden nog van geluk spreken. Voor anderen wordt op grote schaal werktijdverkorting aangevraagd of in het ergste geval ontslag aangevraagd.

In deze situatie is er één groep die nóg zwaarder getroffen dreigt te worden. Ik maak mij zorgen om mensen die onder normale omstandigheden al ondersteuning nodig hebben om werk te vinden en te houden: de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Voor mensen van de sociale werkvoorziening, beschut werk en uit de banenafspraak is noodgedwongen thuiszitten helemaal niet goed. Want de structuur van werk en sociale contacten zijn voor hen extra belangrijk. Wij waarderen dat werkgevers uit de regio de afgelopen jaren keihard hebben gewerkt en hun nek hebben uitgestoken om deze kwetsbare mensen werk te bieden. Met uw indrukwekkende inzet heeft u hen daarmee een zinvol bestaan gegeven. Laten we er nu met elkaar voor waken dat het coronavirus niet ook dit inclusief werkgeverschap stukmaakt! 

Deze crisis is heftig en ontregelend. De onzekerheid groeit met de dag. Maar ik ben ervan overtuigd dat als wij het hoofd koel houden, onze veerkracht maximaal benutten en de maatregelen van de overheid strikt opvolgen, wij deze crisis de baas kunnen worden. Het coronavirus drijft ons letterlijk uiteen, maar verbindt ons gelijktijdig ook. Uit deze paradox moeten we de kracht putten. En als iedereen naar vermogen bijdraagt, zullen we deze crisis overwinnen.

Ik spreek de wens uit dat u zich blijft inzetten, en kan blijven inzetten, voor al uw werknemers. Maar juist ook voor de kwetsbare mensen uit de Banenafspraak. En dat u hen, ondanks de zware crisis die ons allen treft, zoveel mogelijk ontziet. Ik wil u laten weten dat wij, met al onze partners uit de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, met u meeleven en u waar mogelijk met raad en daad terzijde staan. Zie hiervoor ook de actuele informatie op onze website. 

Ik wens u veel sterkte en inventiviteit toe in deze moeilijke en onzekere periode.

Ben Tap, Directeur 
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord